El proper dijous 17 de març, a les 6 del vespre, al nostre local, c. Sibelius, 3, farem aquest acte informatiu organitzat conjuntament per l’AVV i la Plataforma del Passatge Puigmadrona.

Us posem tot seguit l’article del nostre elButlletí 290 de febrer que situa tant les motivacions del “No a la ITV” com qui és la Plataforma del Passatge Puigmadrona.

Fa més de 30 anys que al carrer Puigmadrona hi ha una Inspecció Tècnica de Vehicles que mai ha sigut lògic que estigués en aquest carrer petit i estret i que cada vegada és més injustificable que hi sigui per la consciència mediambiental actual, perquè interfereix molt en l’entorn escolar de l’Escola Dovella. A més, està dins de l’àmbit en què es va decidir fer la Superilla del Camp de l’Arpa en els pressupostos participatius.

Aquest projecte s’ha d’acabar de concretar però està molt clar que Puigmadrona és dins i que una activitat com una ITV és del tot incompatible. El tema no és senzill ni gaire conegut en els seus detalls: molèsties, incompliments normatius, etc. Per això hem organitzat, conjuntament l’AVV i la Plataforma del Passatge Puigmadrona aquest un acte informatiu.

Animem el veïnat d’aquest sector del barri a acudir a l’acte per mirar, entre tots i totes, d’estudiar com podem reclamar amb força que es solucioni adequadament aquesta evident anomalia.

Plataforma Passatge Puigmadrona

A finals dels 80, al passatge Puigmadrona es va comentar que es faria una renovació d’un dels pàrquings de lloguer que hi havia. Els llogaters van ser informats i en van treure els cotxes per fer la renovació . Quan les obres van acabar, els veïns de Puigmadrona es van trobar amb una estació d’ITV, la instal·lació de la qual no s’havia informat degudament. Van haver-hi actes de protesta al respecte, però els van fer dissoldre. La decisió ja havia estat presa.

Des del 1989 fins al dia d’avui, a Puigmadrona hi ha una activitat industrial, aprovada amb procediments dubtosos, que provoca molèsties diàries, contaminació i afectacions permanents a la salut i seguretat dels veïns.

La Plataforma Passatge Puigmadrona va néixer a la tardor del 2021 i des de llavors hem portat a terme un bon seguit d’accions, entre les quals:

  • Col·laboració amb entitats del barri, com Respira Dovella o l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa.
  • Revisió de la llicència d’activitat d’ITV del 1989, la qual mostra procediments dubtosos.
  • Constatació que la ITV incomplia requisits tècnics establerts a l’OMA: en relació amb la contaminació acústica, per mitjà d’una denúncia veïnal, que ha sigut atesa des de l’Ajuntament de Sant Martí, però amb un número rellevant d’irregularitats notables, en relació al tractament de l’expedient. Existeix un segon expedient per contaminació de fums, la denúncia del qual es va enviar a l’Ajuntament fa més d’un any, al qual no s’ha rebut cap resposta.
  • Difusió de la nostra situació a diversos mitjans de comunicació i xarxes socials.
  • Petició de més de 200 firmes entregada a l’Ajuntament a finals de 2020, demanant mesures temporals per reduir l’impacte de la ITV, amb l’objectiu final de trobar un emplaçament més idoni per a aquesta estació .
  • Contacte amb altres organismes, com és el cas del Departament d’Indústria o el Parlament.

Volem continuar fent palès el contrasentit de tenir una ITV a un passatge que és parcialment de vianants, amb tot el que implica: contaminació, perill d’accident per a nens i pares de l’escola Dovella, augment del trànsit, etc.

És per això que donem suport plenament a l’acte organitzat per l’AVV dijous 17 de març, on serem presents per explicar quina és la nostra situació i perquè creiem que l’estació d’ITV al nostre passatge ha de tenir els dies comptats.

plataformapassatgepuigmadrona@gmail.com

@afectatsitvpuigmadrona