Grups de treball

La nostra tasca s ‘organitza en base a diferents comissions i grups de treball, alguns de forma específica i d ‘altres de forma més transversal:

Habitatge i Turisme : grup de treball format amb varies entitats, col·lectius i persones del barri que lluitem per solucionar o disminuir les greus problemàtiques actuals sobre habitatge (desnonaments, habitatge públic i de lloguer, gentrificació, per a joves, etc.) i també les relacionades amb el turisme massiu i els seus efectes.
Actualment s’ha constituït l’Observatori de l’Habitatge i de turisme de Clot-Camp de l’Arpa. Amb els espais participants de:

– AVV del Clot-Camp de l’Arpa (Associació de Veïnes i Veïns del barri)
– La Zitzània. Ateneu del Clot-Camp de l’Arpa
– L’Anònima: Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

Urbanisme i Equipaments: és una vocalia que tracta tots els temes d’ordenació dels espais públics i de plantejament urbanístic que afecten al barri, amb una especial preocupació pels equipaments públics i socials i les zones verdes i per a vianants. També es dedica als temes de mobilitat i contaminació.

Vocalia de Sanitat – Marea Blanca: treballa i es preocupa principalment per  una sanitat pública de qualitat per a tothom, tant en l’àmbit del barri com en general. Fa el seguiment del funcionament dels centres d’assistència que hi ha al barri i a l’entorn (CAPs, hospitals, etc.) i treballa en àmbits més grans (FAVB, Marea Blanca, etc.) contra les retallades de recursos de la sanitat pública i els seus perniciosos efectes: llistes d’espera, qualitat de servei desigual, etc.

Vocalia de Pensions – Marea Pensionista: es dedica sobretot a defensar el sistema públic de pensions i a combatre els efectes col·lectius e individuals  de les retallades i reformes que s’han fet en els últims anys i que comportem greus problemes: grans pèrdues de poder adquisitiu, “pensions de pobresa”, desigualtats, etc.. També intenta contrarestar als qui interessadament volen posar en qüestió el sistema públic.

Compromís per Glòries: és un grup de treball compartit amb totes les altres AAVV de l’entorn de Glòries que fa el seguiment i l’impuls de tots els aspectes inclosos en aquest acord de l’any 2007, especialment en els temes de zones verdes, equipaments de barri, habitatge públic, mobilitat sostenible, contaminacions, etc.

Som Meridiana: és una plataforma conjunta amb les altres AAVV dels barris de l’entorn de l’Avinguda Meridiana que treballa per aconseguir que aviat aquesta deixi de ser un espai al servei de la mobilitat amb cotxe i passi a ser sobretot un espai de qualitat per a les persones: per passejar-hi, per estar-hi sense sorolls ni contaminacions, per anar amb un bon transport públic o sostenible, més verd, etc.

Alchemika: és un grup de treball conjunt entre l’AVV i familiars de persones usuàries  de la Residència per a gent gran Alchemika per vetllar per un bon servei de qualitat en aquest centre i en altres de similars. Reivindica una gestió publica del mateix però, de moment, ha de lluitar i denunciar  els efectes negatius presents degut a la pèssima gestió que està duent a terme una  empresa privada.

Grups transversals: El tractament d’altres temes, com gènere  i igualtat, ensenyament, infància i espais públics, medi ambient  i ecologia, elaboració continguts del butlletí, gestió del web,… és fa col·lectivament a la Junta Oberta en base al compromís individual i a l’ajuda mútua entre tothom. Per tant, si voleu plantejar un nou assumpte veniu a la junta oberta dels dimarts i en parlem.