El proper divendres 11 de març a les 12 del migdia, davant de la xurreria de Meridiana amb Sèquia Comtal, la Marea Pensionista del Clot-Camp de l’Arpa farà una Taula Informativa sobre la Pèrdua del 3% del Cost de la Vida per al 2022 i sobre els Plans de Pensions Privats.

Per l’IPC REAL a la Revaloració de les Pension!
GOVERNI QUI GOVERNI LES PENSIONS ES DEFENSEN!

Perquè diem: Pèrdua del 3% del Cost de la Vida per al 2022

La Reforma de Pensions del 2013 va inventar l’Índex de Sostenibilitat de les Pensions, que ens les va deixar congelades durant anys amb un augment del 0,25 %, fos quin fos l’IPC. Fins que, fruit de les mobilitzacions de les i els pensionistes es va prorrogar la seva aplicació, en primer terme i finalment ha estat derogat pel nou govern, o això diuen…

Però ha estat un altre engany, ja que s’ha introduït l’IPC MITJÀ substituint l’IPC ANUAL ACUMULAT que li vam prendre al PP.

Durant mesos ens han fet propaganda que les pensions es revaloren segons la inflació anual és a dir l’augment del Cost de la Vida Real acumulat durant tot l´any. Doncs el govern ha anunciat que la fórmula que ha presentat al Congrés pactada amb CCOO-UGT, representa per al 2022, un 2,5% quan l’IPC per a aquest any és del 5,5% a l’octubre, una pèrdua del 3% que no recuperem mai i que continuarà acumulant retallades.

Taula Reivindicativa de la Marea Pensionista de Catalunya

Bloc Legal

 1. Pensions com un dret constitucional, amb caràcter de dret fonamental, complementant les cotitzacions socials amb aportacions finalistes i no amb préstecs a la Seguretat Social que donen falsa imatge d’endeutament.
 2. Restablir la Jubilació Ordinària als 65 anys.
 3. Jubilació anticipada sense penalitzar amb 40 o més anys de cotització.
 4. Incorporar al Règim General de la Seguretat Social de tots els règims especials.
 5. Derogació de les Reformes Laborals de 2010 i 2012 i de les Reformes de les Pensions de 2011 i 2013.
 6. Oposició i rebuig al Pacte de Toledo.
 7. Exigir la derogació de la reforma de l’article 135 de la Constitució.

Bloc Econòmic

 1. La Pensió mínima, sigui com sigui el seu règim i tipus ha d’igualar-se immediatament al SMI i, juntament amb ell, aconseguir, com més aviat millor, el 60% del Salari Mig Nacional, segons recomanació de la Carta Social Europea.
 2. Les pensions es revaloritzaran automàtica i anualment sobre la base de l’IPC. Proposem l’elaboració d’un IPC aplicable a les pensions recalculat segons la cistella de la compra mitjana de les persones pensionistes.
 3. Actualització i recuperació econòmica de les pensions sobre la base de l’IPC acumulat des de l’any 2011.
 4. Pensions mínimes amb quantia digna per a sobreviure.
 5. Combatre el frau fiscal dels falsos autònoms i autònomes.
 6. Reforma fiscal justa i progressiva. Persecució del frau fiscal, de l’economia submergida, de la utilització de paradisos fiscals i del frau laboral.

Bloc Social

 1. Homologació de les Prestacions per Incapacitat a nivells europeus.
 2. Eliminar la doble tributació dels diferents tipus de pensions.
 3. Desaparició de la Bretxa de gènere en les pensions.
 4. Ple i immediat funcionament de la Llei de la Dependència.
 5. Eliminar tot tipus de copagament i/o repagament. Restablir els drets sanitaris.
 6. Garantir els serveis bàsics (energia, aigua..) per a les rendes més baixes.
 7. Atenció digna i integral (infraestructures i serveis) per a les persones majors.
 8. Reivindicació i ple desenvolupo dels drets humans.
 9. Defensa dels Serveis públics.
 10. Pensions de viduïtat al 100%.