La Marea Pensionista de Catalunya, dins del marc de la convocatòria estatal feta per la «Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones», ha convocat una manifestació el proper 2 de febrer a les 11:00 h a la plaça Universitat de Barcelona i posterior manifestació fins a la seu de la Tresoreria de la Seguretat Social.

L’objectiu és mostrar la seva oposició a l’anomenat decret dels «Sants Innocents», ja que va ser promulgat el 28 de desembre.

D’una banda aquest Reial Decret Llei estableix un procediment que reduirà les prestacions rebudes per persones amb Incapacitat Permanent Total (IPT), modificant per això l’article 196.2 de la «Ley General de la Seguridad Social (LGSS)»

D’altra banda, el Reial Decret Llei preveu la revaloració de les pensions públiques d’acord amb l’IPC per al 2019 però en cap lloc estableix que aquesta revaloració es realitzarà per llei d’acord amb l’IPC real.

En definitiva aquest «Gobierno» ens vol fer creure que l’acord signat el setembre passat en el marc del Pacto de Toledo, on es va acordar la revalorització de les pensions per IPC real, és paper mullat.

El «Gobierno» torna a endarrerir aquesta regulació per llei a sis mesos i a més espera aconseguir el consentiment dels agents socials per què la revaloració no sigui d’acord amb l’IPC real i sí novament a l’invent d’un nou índex de revalorització fent servir una fórmula que pot utilitzar altres barems basats en el creixement dels salaris, l’evolució de l’economia o el comportament de les cotitzacions a la Seguretat Social, el que suposaria sempre una pujada menor.