elButlletí

elButlletí 279. Octubre 2019

Sumari:
- Meridiana: remodelació entre Mallorca i Navas.
- Campanya #Cuidar ElBarri.
- Actes de l'AVV per Festa Major.
- 18N Xerrada sobre el patrimoni històric del barri.

Llegir-ne més