Amb l’assignació de nous alumnes als centres educatius pel curs escolar 2021/22 10 alumnes de
l’escola pública Miralletes i 4 de l’escola pública La Dovella del Clot han estat assignats a instituts completament diferents als que havien demanat i al que la seva escola té adscrita.

Mentre les famílies han apostat, com ho fa el centre escolar, per seguir un model educatiu, tenir un
seguiment i un vincle, unes metodologies semblants i una continuïtat, el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) les ha inscrit a centres que no tenen res a veure amb això: centres concertats, religiosos i sense vinculació amb les escoles d’on provenen. A aquest fet s’hi afegeix que es separen germans, no es té en compte la distància de l’escola on anaven al nou institut, etc.

Aquestes actuacions no venen de nou. Fa anys que el CEB, així com el Departament d’Educació,
redueixen grups públics a tots els nivells educatius, mantenen unes ràtios molt elevades -que només
han baixat en pandèmia però tornaran a ser iguals-, mentre mantenen una oferta a la xarxa
concertada intacta que té un excés de places per manca d’inscrits.

Fa anys que entitats com l’Associació de Federades de Famílies de Catalunya, AFFAC (antiga
FAPAC), avisen que es planifica malament o, en el pitjor dels casos, amb males intencions: es
redueix l’oferta pública, quan està ofegada, mentre no es toca la concertada o inclús, com en les
mesures del pla contra la segregació, se’ls hi augmenta la dotació.

I tot això no es cap invent, es mostra cada any quan s’anuncien tancaments de línies de P3 o 1r de la ESO i no s’anuncia gairebé cap obertura de centres públics, a més a més s’hi pot sumar la diferència entre la demanda i l’oferta que tenen els centres educatius públics respecte els concertats. Mentre els primers tenen un -24,6% a P3 i un -28,78% a 1r d’ESO d’oferta (totes aquestes acaben redirigides a centres concertats), els segons tenen una sobre-oferta del 14,2% a P3 i un 6,2% a 1r d’ESO. Així que la concertada no només absorbeix l’alumnat que demana una educació pública sinó que té un percentatge notable de places lliures.

Aquest any el Departament d’Educació ha tancat 41 grups de 1r de la ESO en centres de
secundària públics al principat, mentre que de la concertada n’han tancat 14. Al districte de Sant
Martí se n’han tancat 2. Si aquest conjunt de dades les vinculem amb el què està passant a
l’Escola Miralletes i a la Dovella s’entén tot. El Consorci d’Educació de Barcelona i el
Departament d’Educació minven l’escola pública en favor de la concertada. A més, un nombre
important d’aquests centres són religiosos, fet que xoca frontalment amb els postulats de
l’educació pública.

Des de l’AVV del Clot-Camp de l’Arpa volem donar suport a les famílies afectades i a les
Associacions de Famílies que han alçat la veu contra aquest fet vergonyant.

Defensem una escola pública, popular, catalana, inclusiva, equitativa, laica, coeducadora i en
català. Perquè necessitem una educació digne al servei d’un poble digne.

* Dades extretes de: Dades Obertes de Catalunya. Alumnes matriculats per ensenyament i
unitats dels centres docents. || Dades Obertes de Catalunya. Oferta educativa dels estudis
obligatoris.