Onze usuaris de la Residència Alchemika que han mort han sigut confirmades com a víctimes del virus que està afectant a gran part de la població, aquesta és la última informació aportada per la Gerència de la Residència, a la que s’ha d’afegir alguna defunció no relacionada amb el Convid-19. Hi han varis casos identificats com a positius que bé estan derivats a l’hospital o aïllats en una mateixa planta del centre i també un número reduït en aïllament preventiu. Cinc professionals han donat positiu i cinc estan en aïllament preventiu. La Fundació Pere-Mata, informa setmanalment de la situació als familiars i a l’AVV.

També estem preocupats per el resta de residències del barri on hi han places privades i concertades, de les que no tenim gaires notícies.

Les veïnes de l’entorn han vist com a la Residència Marvi Park han actuat un parell de cops els cosos de desinfecció, hi hagut moviment d’ambulàncies portant residents i s’hi ha subministrat dipòsits d’oxigen. Després de varies defuncions i baixes en el personal, ha sigut intervinguda per la Generalitat.

Per les informacions del Districte, sabem que també es fa un seguiment de la resta de residències del barri, en les que l’afectació és menor.

Com sabeu, ara les residències depenen de la Conselleria de Salut i ja són seguides i visitades pel CAP corresponent i això ha de millorar la deplorable situació que s’ha viscut i s’està vivint.

Tindrem temps d’analitzar i valorar tot el que ha passat però ara mateix el que hem de reclamar és que de forma immediata i prioritària es facin tests PCR a tots i totes les residents i al personal per poder gestionar i adaptar adequadament els centres i així poder parar el contagi i la mort massiva de les persones més vulnerables.

Però cal també que es facilitin a les residències ja d’una vegada (quan fa bastant més d’un mes de la declaració de pandèmia!) tots els materials de protecció (EPIs, etc) i sanitaris necessaris. Tots-Tots els que calen! i Ja!