En aquest acte, tant la tècnica del Departament d’Energies de l’Ajuntament com les membres dels moviments ecologistes, ens explicaran que podem fer nosaltres individual i/o col·lectivament (comunitats de propietaris, usuaris d’equipaments, clients de comerços, empreses, etc.) en el nostre dia a dia per provocar canvis (que poden semblar petits però poden tenir repercussions positives importants) en les diferents causes d’aquesta emergència climàtica en la que ja estem.

Ja hi ha exemples de que es poden fer canvis significatius, les normatives ja són més favorables, a nivell econòmic moltes alternatives ara són viables, ….

SÍ QUE PODEM PROVOCAR CANVIS POSITIUS !!!

Vine a informar-te de quins, de com i de amb quines ajudes pots comptar.

Nosaltres t’esperem, el planeta ja no pot esperar gaire més!