Degut a l’interès que ha despertat en molta gent la comunicació que ha fet en els mitjans el govern municipal, sobre la seva nova proposta de reordenació de Glories, ens avancem en alguns comentaris a l’espera d’una valoració feta conjuntament per les 4 associacions de veïns de la zona. Cal deixar ben clar que la informació que se’ns ha facilitat fins ara només és superficial i es basa en el gràfic virtual que s’ha distribuït, en algunes idees-força que les AAVV hem reivindicar des de fa més de 20 anys (però que s’ha de veure si realment la concreció de tot plegat és fidel al que es declara) i a una proposta de calendari i de pressupostos a invertir molt difícilment creïbles. Una vegada tinguem el nivell mínim d’informació per poder debatre amb coneixement de causa els diferents aspectes farem una o varies reunions obertes pels veïns perquè, entre tots, fem una valoració col•lectiva constructiva i concreta. Breument, i amb la manca d’informació concreta que tenim fins ara, podem aventurar algunes impressions positives i negatives sobre els temes que més afecten al Clot-Camp de l’Arpa:

Com a coses en principi positives podríem dir:
Enderroc del tortell: està molt bé que es vulgui enderrocar aviat però només si tenim totalment segura la construcció dels túnels en unes dates concretes firmades per totes les parts implicades (exigim que se’ns asseguri totalment que les situacions “provisionals” no duraran més del que diuen) i que es garanteixi que les molèsties d’aquesta provisionalitat tindran uns límits (ambientals, accessibilitat,etc.) que no les faci insofribles.
Plaça-parc de 140.000 m2: en els últims 20 anys ja hem vist varis gràfics virtuals amb propostes de diferents partits/governs en què hi ha molt de color verd i per tant li donem un valor (ara per ara) molt relatiu. Sempre hem defensat un gran parc el més unificat possible i que faciliti la connexió a peu entre els barris i sembla que es vol anar en aquesta direcció però cal saber si aquesta zona verda es realment un increment o un trasllat d’altres llocs que es volen edificar.
Disminució del trànsit de cotxes: Sempre ho hem demanat però, de moment, no tenim cap dada que ens ho faci creïble ja que això hauria d’anar acompanyat d’un estudi de mobilitat seriós i de forts increments dels transports públics que no veiem que sigui la prioritat de cap dels governs. Les possibles situacions “provisionals” ja haurien d’incloure una disminució del transit i més transport públic.
Alçades de les edificacions: Tal com sempre hem demanat, les noves edificacions serien més tipus eixample i amb unes alçades més harmòniques. El problema és que es vol edificar en molts llocs on es va aprovar que hi anés zona verda.

Com a principals aspectes negatius hi ha:
Tot esta condicionat a un fet de molt difícil realització: gran part de les noves propostes generals es basen en que Madrid accepti aviat (a canvi de “compensacions”, només faltaria) eliminar la via de tren que va de l’estació de França cap al carrer Aragó. Fins que no es tingui un document firmat pel govern de Madrid amb la aprovació d’aquesta mesura amb els calendaris i condicionants adequats serà molt difícil donar per bons els nous plantejaments.
Soterrament i cobriment de G.Via : Es vol “retallar” molt els túnels que es van pactar i aprovar en el Compromís amb supòsits difícilment creïbles i amb l’argumentació, que considerem més real, de fer estalvis en les inversions. Nosaltres no acceptarem que es vulgui incomplir l’acordat i aprovat si no veiem totalment clar que les suposades alternatives estan assegurades del tot (pel consens de totes les parts implicades i per les inversions que les han de fer possibles) i que conten amb el suport del barri.
Edificació en parts previstes per a zona verda. La nova proposta d’ordenació té aspectes positius però també un de molt negatiu: proposa edificar en alguns fronts (Consell de Cent, Independencia-G. Via, Meridiana sud) que sempre hem reivindicat com a zona verda i que aixi esta aprovat urbanisticament i en el Compromís del 2007.
Més incerteses sobre els equipaments.   Les noves propostes poden tenir aspectes positius i negatius en cada equipament dels acordats en el Compromís però està clar que s’obren noves incerteses i probables nous allargaments en els terminis.
Els terminis de la proposta de nou cronograma són difícilment creïbles. Els nous terminis que es donen no seran creïbles fins que no tinguem totalment assegurades (jurídicament, majories polítiques i socials, inversions, etc.) alguns temes que hem comentat. Tant de bo tot això sigui possible però no podem renunciar al compliment de l’acordat i aprovat en el 2007 a canvi d’un conjunt de bones intencions.

Demanen plena informació i participació. Cal aclarir que la nova proposta no és un projecte acabat, només una base per replantejar algunes coses. La nova proposta de moment no ha comptat amb participació veïnal i només és del govern municipal que està en minoria. Per tant estem a temps de tot el millor i tot el pitjor. Estem a temps de que és produeixi el “miracle” de que Madrid sigui àgil i no posi pals a les rodes, estem a temps de que s’aprofitin les parts bones de la nova proposta i es desestimin les més negatives, …. Però desgraciadament també estem exposats a que les diferents i importants dificultats que poden sortir paralitzin per varis anys moltes de les coses i la normalització de la zona de Glòries s’allunyi indefinidament altre vegada .

Per tant hem d’exigir al nou govern que ens faciliti tota la informació, que s’agilitzint tots els tràmits i estudis necessaris, que la participació veïnal hi sigui a tots nivells, que els aspectes econòmics a curt termini no siguin la principal consideració a tenir en compte (s’han d’impedir els malbarataments tipus Monstre del Disseny però no les inversions socials i mediambientals eficaces),  però que això no representi la paralització de les actuacions per complir el compromis del 2007.

Les AAVV estem oberts a fer replantejaments més o menys importants en alguns temes però exigim que això no impliqui endarrerir per més anys les intervencions acordades i aprovades per quasi tothom l’any 2007. Els barris ja varem fer importants sacrificis per aconseguir les millores acordades, ara no se’ns pot demanar xecs en blanc o deixar les millores importants per les pròximes generacions.

ESTEM OBERTS A MILLORAR I REPLANTEJAR EL QUE FACI FALTA,  PERÒ NO PODEM ACCEPTAR RETALLADES O ENDARRERIR NOTABLEMENT ELS TERMINIS!.

Més informació