Per l’equip de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària

1.    L’impost de Successions és un tribut de caràcter directe i progressiu que grava les herències rebudes a títol gratuït per persones físiques per causa de mort. És un impost que té una funció redistributiva i està previst per garantir la igualtat d’oportunitats.

2.    L’impost de Successions està cedit a les Comunitats Autònomes que tenen capacitat normativa de gestió, inspecció i recaptació. És a dir, és un impost que es recapta i gestiona íntegrament a Catalunya i que no depèn de cap imposició estatal. Per això no té cap mena de sentit parlar de discriminacions.

3.    És un impost que es paga en la majoria de països europeus i als EUA. Cal recordar que  un grup de milionaris americans (Rockefeller, Bill Gates, …) van fer una declaració pública en defensa d’aquest impost per impedir que el President George Bush el suprimís, entenent que era de justícia que les persones que tenien el privilegi de rebre herències importants fessin una contribució a la societat.

4.    A Catalunya, abans de la forta retallada feta pel Govern tripartit, l’habitatge habitual i els negocis familiars ja no havien de pagar aquest impost.  Després de la retallada, només l’han de pagar un 6% de les persones que reben herències.  Es tracta d’ herències molt elevades corresponents a grans fortunes.

5.    A tall d’exemple: només han de pagar aquest impost les herències entre cònjuges superiors al milió d’euros i les herències superiors a 750.000 euros per a cada un dels fills. Aquestes són les herències que el Govern de la Generalitat vol que no paguin l’impost. Amb aquesta mesura el Govern renuncia a uns ingressos molt importants de centenars de milions d’euros.

6.    Que persones que reben herències superiors al milió d’euros, en el cas dels conjugues, o de 750.000 euros per a cada un dels fills deixin de tributar, és injust en termes socials i un autèntic despropòsit en l’actual situació de crisi i de disminució dels ingressos fiscals per la que travessa el país.

7.    És inadmissible que el Govern de la Generalitat  vulgui eliminar aquest impost quan a la vegada diu que no hi han diners i s’han de retallar la sanitat i l’educació públiques. Per a beneficiar a una minoria privilegiada es perjudica a 7 milions de persones. Amb aquesta mesura, el govern perd tota l’autoritat moral per demanar els esforços que reclama de la ciutadania.

8.    És necessari un millor finançament per Catalunya per poder fer més polítiques socials i mantenir l’Estat del Benestar però no que s’aprofiti per baixar els impostos dels que més tenen. Això és un contrasentit que no té en compte els interessos de la gran majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

9.    D’altra banda, mai s’ha aportat ni una sola dada que avali que el manteniment d’aquest impost provoqui una fuga de contribuents.

10.    En la nostra opinió, no només no s’ha d’eliminar l’impost de Successions sinó que s’hauria d’aplicar una moratòria en la reforma feta pel Govern anterior fins que s’hagi superat la situació de crisi i desocupació. No entenem que es redueixin els sous dels empleats públics i es congelin les pensions i, en canvi, no es pugui ajornar la aplicació de la reforma de l’impost de successions.

11.    L’impost de Successions és un impost just i necessari que serveix  per a reforçar la cohesió social i posar en valor el mèrit i l’esforç personal i no la riquesa familiar.

12.    La Plataforma “Per  una fiscalitat justa, ambiental i solidària demana al Govern que reconsideri aquesta decisió i crida a la ciutadania a mobilitzar-se en contra de la rebaixa fiscal als rics, a oposar-se a les retallades socials i a defensar l’estat del benestar.